მოსახერხებელი გადაწყვეტილება
ყველა ინდუსტრიისთვის

ჩვენი მხრიდან სამრეწველო კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების მიწოდება ხდება სხვადასხვა ინდუსტრიებისთვის. კერძოდ საკვები, საავტომობილო, საფეიქრო, ქაღალდის ხორცეულის, ქიმიური და ფარმაცევტული ინდუსტრია. გარდა ამისა, ჩვენ გთავაზობთ კანალიზაციის გამწმენდ დანადგარებს მადნების და ცხოველების ნარჩენების (გადამამუშავებელი მცენარეების) გადამუშავებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ კარგი აზოტის, ფოსფორის ან გოგირდის შემცველი ჩამდინარე წყლების ეფექტურად გაწმენაში.

Artboard 1.png